BALI - empatbelas
(Pro Megawati)

Kala darah dicapklan di kain-putih
itulah tanda setia dalam sumpah
penganut dan panutan senyawa sudah
maka sang ketua punya kekuasaan berlimpah.

Sekali saja lancung keujian
akan lahir tumbuh benih keraguan
bila bersemi saling berseberangan
maka habis-kikis sejarah bulan madu.

Bila sang Ketua diam-diam bersekutu
dengan raja jin-setan yang selalu senyam-senyum
bila salah, walaupun hanya satu keliru
bisa-bisa dianggap ribu seribu.

Rakyat bila percaya akan sangat kuat hebat
takkan tertandingi walaupun sekeras karang granit
tapi bila kau berkhianat
habis kikis walaupun sudah tercatat,-

Sanur 9 Agustus 1999,-

Daftar Isi


© Sobron Aidit. All rights reserved.
Hak cipta dilindungi Undang-undang.